Die Stille Oase

Appartmenthaus der Fam. Schneider Österreich

Prečo existuje „Tichá oáza“?

Jeden bývalý podnikateľ, pôvodom Angličan, ktorý sa rozhodol všetku svoju energiu a silu dať k dispozícii Bohu, prišiel jedného dňa do Rakúska akoby vedený Božou rukou k rozvalinám jednej firmy, ktorá kedysi dodávala olej.

Rozpoznal ponúkajúcu možnosť a kúpil tento pozemok, do záhrady postavil obytný príves a vybudoval namáhavou prácou dom so štyrmi apartmánmi.

Bolo to jeho želanie poskytovať tento dom kresťanským misionárom a tým, ktorí si nemôžu dovoliť ísť na dovolenku. Preto hľadal nejakú rakúsku organizáciu, ktorá by to takto prevádzkovala. Našiel rakúsky Spoločenstvo čitateľov Biblie (Bibellesebund).

Medzičasom sa zariadenie zväčšilo o jeden apartmán a od apríla 2008 je k dispozícii seminárna miestnosť v suteréne.

Veríme, že táto oáza sa bude naďalej rozrastať a mnohým ľuďom, to je jedno, z ktorých končín prídu, bude slúžiť na načerpanie nových síl, a že naďalej zostane miestom.

Impressum – právne pripomienky