Die Stille Oase

Appartmenthaus der Fam. Schneider Österreich

Dôležité poznámky

Domový poriadok

V dome „Tichá oáza“ nie je dovolené:

  • Fajčenie
  • Veľmi hlasná hudba, ktorá ruší ostatných hostí
  • Neláskavé správanie voči ostatným hosťom
  • Chodenie do apartmánov s topánkami, s ktorými chodíme po vonku
  • Prenášanie nábytku z jedného apartmánu do druhého

Apartmány sú k dispozícii od 16.30 a v deň odchodu by mali byť upratané do 10. hodiny. Samozrejme je možné spoločne dohodnúť sa na čase príchodu a čase odchodu.

Impressum – právne pripomienky